Angsttherapie


Therapie bij angsten, fobieën en angststoornissen

Angsttherapie betekent stap voor stap afkomen van je angststoornis. Een angststoornis gaat je leven steeds sterker beheersen. Je vrijheid wordt hoe langer hoe meer beperkt.

Angststoornissen ontstaan vaak als reactie op een ingrijpende gebeurtenis. Dat hoeft niet beslist een traumatische gebeurtenis te zijn. De dood van iemand van wie je houdt, maar ook de geboorte van je kind, confrontatie met geestelijk of lichamelijk geweld, met ontslag, met misbruik en nog heel veel meer kan aanleiding zijn voor het ontwikkelen van een angststoornis.

Het is een onbewust beschermingsmechanisme in jezelf dat in werking treedt na een gebeurtenis die je niet kunt verwerken.


Angsten

Soorten angsten

Hieronder volgt een overzicht van de voornaamste stoornissen met hun bijbehorende klachten.

Faalangst

Faalangst

Faalangst belemmert enorm om met je leven te doen wat je ermee zou willen doen. Als je daar last van hebt zijn er grofweg twee mogelijkheden. De eerste is die angst overwinnen. De tweede voor alles weglopen wat jou faalangst geeft.

Faalangst >>

Fobie

Fobie

Fobieën hebben betrekking op specifieke aanwijsbare zaken zoals vliegangst, hoogtevrees, claustrofobie de angst opgesloten te zijn in afgesloten ruimtes, angst voor bepaalde dieren zoals muizen en dergelijke. Het spreekt vanzelf dat het een makkelijker uit je dagelijks leven is weg te houden dan het ander.

Paniekstoornis

Paniekstoornis

Een paniekstoornis geeft je op onverwachte momenten een paniekaanval die zonder directe aanleiding een extreme angst veroorzaakt. Het is de angst voor totaal verlies van controle over jezelf en over de omringende werkelijkheid. Je eerste reactie is: “ik moet hier weg, anders raak ik buiten bewustzijn of ga ik dood”.

PTSS

PTSS

De posttraumatische stress-stoornis (PTSS) kan optreden na een onverwachte, traumatische gebeurtenis zoals een schokkend sterfgeval, geweld, brand, een overval, verkrachting of een ernstig ongeluk.

Alleen als deze traumatische ervaring onvoldoende verwerkt wordt, kan als reactie de posttraumatische stress-stoornis ontstaan, soms pas na lange tijd. De situatie wordt dan onder toenemende spanning steeds opnieuw beleefd. Een traumatische gebeurtenis op zich hoeft bij vroegtijdige begeleiding dus niet te leiden tot PTSS.

Sociale angststoornis

Sociale angststoornis

De sociale angststoornis maakt het steeds moeilijker er een sociaal leven op na te houden. Deze angststoornis heeft direct te maken met de omgeving en beperkt je in je contacten. Voorbeelden zijn angst om te telefoneren, om in gezelschappen het woord te nemen, in restaurants te eten, voor vreemd aangezien te worden, zelfs angst voor ontmoetingen in het algemeen.


Angsttherapie: De aanpak van angsten

Bij angsttherapie werk ik zowel met de oorzaak van de angststoornis als met de vaak zware beperkingen die de cliënt van de gevolgen ondervindt. De wijze van aanpak is van de volgende factoren afhankelijk:

✓ het type angststoornis
✓ de persoon en de achtergrond van de cliënt
✓ de ontstaansgeschiedenis

We kunnen ook gebruik maken van emdr-therapie.

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken? Neem gerust even contact met mij op.


carola-therapie-nieuwegein
Nieuwegein
Ik ben Carola, psychosociaal therapeut en life coach in Nieuwegein. Je bent welkom bij o.a. onzekerheid, overspanning, burnout, stress, grenzen leren aangeven.

Therapie – EMDR

Angst-therapie Nieuwegein >>


Top