Depressie


Therapie bij depressieve gevoelens

In depressie-therapie werk ik samen met mijn cliënt aan een snelle, merkbare verbetering in functioneren. Merkbaar voor jezelf en voor je directe omgeving. We focussen op inzicht en persoonlijke groei, op negatieve en positieve emoties. Maar ook op verandering van je zelfbeeld zodat je weer op een positieve manier grenzen kunt stellen.

In Nederland hebben zo’n 500.000 mensen per jaar last van de een of andere vorm van depressie. De laatste jaren heeft internationaal medisch onderzoek duidelijk gemaakt dat ‘praten’ bij een therapeut zeker zoveel effect heeft als een behandeling met ‘pillen’.

Depressie-therapie is een betrouwbare manier om je depressie te bestrijden, al dan niet in combinatie met pillen. Na een eerste contact zien mijn cliënten vaak al een verandering inzetten.


Depressie

Wat is een depressie?

Depressie is zowel voor jezelf als voor je omgeving een last. Depressie beperkt je in alles, in je werk, in je vrijetijd, je relatie, je gezin en je sociale contacten. Het is dus heel begrijpelijk dat je daarvan af wilt.

Mogelijk heb je aanhoudende klachten over somberheid en gebrek aan energie, zonder dat je werkelijk een depressie hebt. Dat is een belangrijk signaal. Je hebt dan toch een sterke aanwijzing dat er iets niet goed zit.

Heb je ook weinig zin in die dingen waar je normaal enthousiast voor bent en daarnaast nog een negatief oordeel over jezelf, dan is het zeker tijd om aan de bel te trekken.

Een werkelijke depressie is door iedereen goed vast te stellen. Een eerste kenmerk is dat je tenminste twee weken, dagelijks, aaneengesloten sombere gedachten hebt.

Signalen

Doe wat met de signalen die er dagelijks zijn. Ik heb goede resultaten met depressie-therapie. Zowel bij mensen met een ‘echte’ depressie, als mensen die ertegen aan zitten.

Ook als je niet weet of jij nou echt depressief genoemd kan worden of dat er iets anders aan de hand is, ben je van harte welkom.

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken? Neem gerust even contact met een van ons op.

Neem contact op


Top