Traumatherapie


Traumatherapie en posttraumatische stress

Traumatherapie is er enerzijds op gericht de schade van een traumatische gebeurtenis te beperken, anderzijds de schade die al is ontstaan te verhelpen.

Traumatherapie is aan te bevelen als je geconfronteerd bent met een onverwachte, traumatische gebeurtenis zoals een schokkend sterfgeval, brand, een overval, verkrachting of een ernstig ongeluk om er maar enkele te noemen.

Zowel lichamelijk als emotioneel veroorzaken dergelijke confrontaties bij iedereen een heftige reactie, de fight-, flight- of freeze-reactie (vechten, vluchten of bevriezen). Zolang die reactie maar van voorbijgaande aard is, is hij zonder meer functioneel.

Alleen als een traumatische ervaring onvoldoende verwerkt wordt, houden deze verschijnselen aan en krijgen op den duur een onontkoombaar karakter. De reactie blijft dan zowel in je lichaam als in je geest aanwezig, zonder dat je daar zelf veel tegen kunt doen. Je doen en laten raakt er steeds meer door bepaald.

Uiteindelijk kan daaruit de posttraumatische stress-stoornis (PTSS) ontstaan, soms pas na lange tijd. Bij PTSS wordt de traumatische confrontatie steeds opnieuw beleefd en onder toenemende spanning.

We kunnen ook gebruik maken van emdr-therapie, wat zeer effectief kan zijn bij trauma’s.

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken? Neem gerust even contact met een van ons op.

Neem contact op


Top